BusinessAalborg, Aalborg Kommune

Indlæser

FN’s Verdensmål – hvordan indfrier du dem?


Dato og tid

Torsdag d. 14. marts 2019 kl. 15:00 til 17:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 14. marts 2019 kl. 14:00

Sted

StartUp Café Aalborg
C. A. Olesens Gade 4, stuen
9000 Aalborg
Denmark

Arrangør

BusinessAalborg, Aalborg Kommune
+45 99311570
business@aalborg.dk

Torsdag d. 14. marts hiver vi et par timer ud af kalenderen til at give dig en grundlæggende introduktion til FN’s verdensmål. 17 mål, 169 delmål, 230 indikatorer og kun 12 år til at indfri dem – hvordan kommer vi i mål sammen?

Denne eftermiddag vil vi give dig et indblik i, hvorfor verdensmålene er relevante for netop dig. Danmark har allerede udarbejdet handlingsplaner, og dagens oplæg har til formål at inspirere dig til, hvordan du kan bidrage til, at vi kommer i mål.

Dagens oplægsholdere
Til at give os en grundlæggende introduktion til verdensmålene, præsenterer vi Finn Reske-Nielsen fra FN-Forbundet. Finn vil krydre introduktionen med personlige erfaringer om verdens tilstand fra sine mange rejser i forbindelse med sit arbejde for FN.

Dernæst byder vi velkommen til Frida Tarp fra BusinessAalborg. Fridas hjerte banker for socialøkonomi og socialt ansvar, og hun vil derfor fortælle os, hvordan Aalborg Kommune kan bakke op om iværksætteri, der kan bidrage til at nå verdensmålene.

Inden vi lægger op til spørgsmål og debat, vil Per Bach give os et indblik i, hvorfor verdensmålene er relevante for iværksættere og virksomheder, der tager socialt ansvar. Per Bach er master i socialt entreprenørskab og formand for foreningen Sociale Entreprenører i Danmark.

Du vil få et indblik i:

- Hvorfor vi har fået disse verdensmål
- Hvordan målene kan være relevante for dig
- Hvordan målene er relevante for de iværksættere og virksomheder, som er med til at løfte det sociale ansvar og på den måde hjælper med at indfri verdensmålene. 

Arrangementet afholdes i et samarbejde mellem Socialøkonomi NordjyllandFN-ForbundetBusinessAalborg og Sociale Entreprenører i Danmark.

Arrangementet er gratis og åbent for alle med interesse i FN’s Verdensmål.

Program

15.00-15.10
Introduktion og velkomst 
v/ Per Bach - Sociale Entreprenører i Danmark og Dorte Boddum Kronborg - Socialøkonomi Nordjylland

15.10-16.00
Introduktion til FN’s verdensmål og FN Forbundets arbejde
v/ Finn Reske-Nielsen - FN-Forbundet

16.00-16.10
Hvordan kan Aalborg Kommune bakke op om sociale iværksættere, der ønsker at arbejde med FN’s verdensmål?
v/ Frida Tarp - BusinessAalborg 

16.10-16.30
Hvordan er FN’s verdensmål relevante for sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder
v/ Per Bach Sociale - Entreprenører i Danmark

16.30-16.50
Spørgsmål og debat om hvordan man kan bidrage til indfrielsen af verdensmålene

16.50-17.00
Opsamling og afslutning

Hvad er FN’s Verdensmål?
FN’s verdensmål blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere d. 25. september 2015 på FN-topmødet i New York. Der er tale om en hidtil uset, ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og frem mod 2030 er det verdensmålene, der afstikker kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både os mennesker og den planet, vi bor på. Der er 17 konkrete mål og 169 delmål, og alle FN’s 193 medlemslande har forpligtiget sig til at arbejde for at indfri målene, der bl.a. er at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. 

Du kan læse mere om FN’s verdensmål på: www.verdensmaalene.dk

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

BusinessAalborg, Aalborg Kommune
+45 99311570
business@aalborg.dk